Reservation / Hytte / Cabin

Hytte Reservation muligt fra 6/1  til 30/4 email : lyngbocamping2@gmail.com

Hytte Reservation fra 1/5 til 31/8 Tlf. 20886092 eller Mail: lyngbocamping2@gmail.com

Ved forud reservation af hytter skal halvdelen af lejebeløbet betales forud ,senest 14 dage efter modtagelsen af lejekontrakt.

Rest beløbet betales ved ankomst. 

 

Reservation af Telt og Campingvogn pladser Desværre ikke muligt.

 

 

Camping Reservation möglich von 6/1 bis 30/4 E-Mail: lyngbocamping2@gmail.com
Camping Reservierung von 1/5 bis 31/8 Tel. 0045 20886092 oder Mail: lyngbocamping2@gmail.com
Durch die Vorbestellung Muss, die Hälfte der Miete im Voraus bezahlt verden, spätestens 14 Tage nach Erhalt des Mietvertrages.
Der Restbetrag bei der Ankunft bezahlt.

Reservierung von Zelt und Caravan-Stellplätze leider nicht möglich.

 

 

Camping Reservation possible from 6/1 to 30/4 email: lyngbocamping2@gmail.com
Camping Reservation from 1/5 to 31/8 Tel. 0045 20886092 or Mail: lyngbocamping2@gmail.com
By pre-booking of cottages, half of the rent paid in advance, no later than 14 days after receipt of the lease.
The balance paid on arrival.

Reservation of tent and caravan pitches unfortunately not possible.